Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘περιβάλλον’ Category

Οικοτουρισμός είναι ο τουρισμός που αξιοποιεί και κατευθύνεται σε περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί ή καταστραφεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (Ecotourism Society, Η.Π.Α.) Έτσι, συμβάλλει στην προστασία της φύσης και στην ποιότητα ζωής των τοπικών πληθυσμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο οικοτουρισμός θα κερδίσει σημαντικό έδαφος τα προσεχή χρόνια.
«Πρωτοπόρος» του οικοτουρισμού θεωρείται ο Alexander von Humboldt, ο οποίος γεννήθηκε στο Βερολίνο, στις 14 Σεπτεμβρίου1769 και πέθανε το 1859. Ο Δαρβίνος τον χαρακτήριζε ως «τον μεγαλύτερο ερευνητή-ταξιδευτή που έζησε ποτέ».
Στην Ελλάδα έχουν ίδη γίνει πολλές προσπάθειες αξιοποίησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός) σε διάφορες περιοχές (Πρέσπες, Πήλιο, Λέσβος, Μάνη, Έβρος,Κρήτη  κ.α.)
Ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός και γενικά ο ήπιος τουρισμός πρέπει να εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Η στρατηγική προστασίας πρέπει να υπακούει στους κανόνες της οικοανάπτυξης, σύμφωνα με τους οποίους οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου και οι εύλογες πολιτισμικές του επιθυμίες πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς να εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και χωρίς να καταστρέφονται τα οικοσυστήματα. Μια τέτοια πολιτική προϋποθέτει επιστημονική προετοιμασία, αξιολόγηση, προτεραιότητες και συντονισμό.
Στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλει άμεσα και η τάση φυγής των κατοίκων των μεγάλων πόλεων προς την ύπαιθρο για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αξίζει να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για να βρεθούμε κοντά στα δαντελωτά ακρογιάλια της, στις δασωμένες πλαγιές, στα παραδοσιακά μονοπάτια, στους ορεινούς οικισμούς, στις λίμνες, στα ποτάμια,στα σπήλαια, στους Εθνικούς Δρυμούς, στους υγρότοπους, στους γαλάζιους βυθούς του Αιγαίου και του Ιονίου.
Η IUCN στην προσπάθεια να οριοθετήσει την έννοια του οικοτουρισμού, τον ορίζει ως: «το περιβαλλοντικά υπεύθυνο ταξίδι και η επίσκεψη σε σχετικά ανενόχλητες φυσικές περιοχές, που αποσκοπεί στην απόλαυση και εκτίμηση της φύσης (και των πολιτισμικών στοιχείων – του παρόντος και του παρελθόντος) και το οποίο προάγει τη διατήρηση, έχει χαμηλή επίδραση επισκεπτών και παρέχει χρήσιμα ενεργή κοινωνικο – οικονομική ανάμιξη του ντόπιου πληθυσμού».
Το έντονο ανάγλυφο, οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, το πολύμορφο του τοπίου και το ευρύ φάσμα υψομετρικών διαφορών διαμορφώνουν αναρίθμητες μαγικές εικόνες και μεγάλη ποικιλία βιοτόπων σπάνιας ομορφιάς. Σε συνδυασμό δε με τη γεωγραφική θέση και το κλιματικό περιβάλλον, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες, όπου αναπτύσσεται πολυποίκιλη και μοναδική χλωρίδα, πλούσια και σπάνια πανίδα ( αμφιβίων, ερπετών, πουλιών,  θηλαστικών, ασπόνδυλων). Όλα αυτά παρέχουν πολυάριθμες ευκαιρίες παρατήρησης, θαυμασμού και απόλαυσης του τοπίου και της άγριας ζωής           Η δασική βλάστηση, έτσι καθώς ξεδιπλώνεται από τις παραλιακές περιοχές μέχρι την αλπική ζώνη και από την Κρήτη ως τη Ροδόπη, με το πολυάριθμο των ειδών της και το πολυποίκιλο των μορφών, δομών και εναλλαγών των χρωματισμών της, αποτελεί αντικείμενο μελέτης, παρατήρησης, θαυμασμού και αναψυχής.
Η ποικιλία της χλωρίδας της χώρας μας είναι πλούσια. Αριθμεί περισσότερα από 6.000 είδη, το 1/10 των οποίων είναι ενδημικά και κατατάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση από άποψη βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο, μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Μεταξύ των βιοτόπων. Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι υγροβιότοποι. Πάνω από 400 λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών και κάθε είδους υγροτοπικές εκτάσεις, πρόσκαιρες ή μόνιμες, φυσικές ή ανθρωπογενείς, δημιουργούν ένα ιστό μοναδικής οικολογικής και αισθητικής αξίας. Τα πολυάριθμα είδη χλωρίδας και πανίδας, ιδιαίτερα δε της ορνιθοπανίδας, οι παραδοσιακές ασχολίες των κατοίκων σε συνδυασμό με το πανέμορφο τοπίο τους, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό οικοτουριστικής ανάπτυξης για αρκετές περιοχές.
Ειδικού οικοτουριστικού ενδιαφέροντος είναι επίσης οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητα της χλωρίδας, της πανίδας και των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών τους. Η χώρα μας διαθέτει ένα σχετικά μεγάλο αριθμο τέτοιων περιοχών: Εθνικούς Δρυμούς, Εθνικά Πάρκα,Θαλάσσια Πάρκα,  Αισθητικά Δάση ,Μνημεία της Φύσης.Αυτό το δίκτυο των προστατευόμενων φυσικών περιοχών, με τη μοναδικότητα των φυσικών χαρακτηριστικών, παρέχει θαυμάσιες ευκαιρίες για οικοτουρίστες και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς της οικοτουριστικής ανάπτυξης, φθάνει να το καταλάβει αυτό κάποια στιγμή η πολιτεία.
Είναι προφανές ότι η Ελλάδα με την πλούσια φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την εξειδικευμένη μορφή τουρισμού που ονομάζεται οικοτουρισμός.
Πολλά και τα πιθανά οφέλη. Οικονομική συμβολή στην προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, στήριξη της τοπικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, συγκρότηση πληθυσμών σε απομακρυσμένες περιοχές.
Ο οικοτουρισμός είναι ο τουρισμός στη φύση ο οποίος, αντίθετα με τον μαζικό τουρισμό, δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής όπου εφαρμόζεται, ενώ ταυτοχρόνως προωθεί την προστασία του φυσικού, αλλά και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού. Συμφωνα με τον ορισμο αυτο, ο οικοτουρισμός επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στην προστασία της φύσης. Η ανάπτυξη του με άλλα λόγια υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας της φύσης και την ανάγκη μιας υγιούς κοινωνίας και οικονομίας.
Ο οικοτουρισμός για να πετύχει το στόχο του χρειάζεται σχέδιο και στρατηγική, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τέλος, για να προχωρήσει σωστά ο οικοτουρισμός χρειάζονται, όπως σε κάθε περίπτωση που επιχειρείται κάτι νέο, οι κατάλληλοι και εξειδικευμένοι άνθρωποι.
Σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα (Δάσος Δαδιάς, Πρέσπες, Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, Πήλιο, Ζαγοροχώρια, Νυμφαίο,Κρήτη) σήμερα ο οικοτουρισμός δημιούργησε ευκαιρίες απασχόλησης σε νέες κατηγορίες εργαζομένων που πριν ήταν άνεργοι και οδήγησε στη δημιουργία οικοτουριστικών συνεταιρισμών.
Από τον οικοτουρισμό αναγεννήθηκε η τοπική κοινωνία και βοηθήθηκαν πολλές επαγγελματικές κατηγορίες.
Παραδείγμα επιτυχημένης οικοτουριστικής ανάπτυξης έχουμε πολλά στο εξωτερικό. Μερικά από τα πιο φωτεινά είναι το Πάρκο του Abruzzo, στα Κεντρικά Απέννινα στην Ιταλία, το Πάρκο των Πυρηναίων στην Ισπανία, την Camargue στη Γαλλία και το Coto Donana στην Ισπανία.
 Η επιτυχία της όλης προσπάθειας προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων. Είναι απαραίτητο να αισθανθούν ότι η περιοχή τους μπορεί να προσφέρει τη ζητούμενη ποιότητα ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να συμβάλουν με σημαντικό τρόπο στην προστασία της φύσης και της  ανάπτυξης του οικοτουρισμού.

Advertisements

Read Full Post »

Σύνοδος Κοπεγχάγης: αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για το Κλίμα

December 7, 2009 | Popularity: 1% [?]

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

copenhagen-climate-summit-startsΕκπρόσωποι από 192 χώρες θα λάβουν μέρος στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης για την επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο που λήγει το 2012.

Η εν λόγω Σύνοδος, αρχίζει σήμερα 7 Δεκεμβρίου και λήγει στις 18 του μήνα, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών ίσως τελειώσει στις 19.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά στη πόλη της Δανίας που φιλοξενεί τη Διάσκεψη, καθώς οι διοργανωτές αναμένουν τις επόμενες μέρες την άφιξη 15,000 εκπροσώπων και 100 ηγετών.

Η Σύνοδος της Κοπεγχάγης χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες, ως η σημαντικότερη που έχει γίνει μέχρι στιγμής και θεωρείται η τελευταία ευκαιρία για τη σωτηρία του πλανήτη.

Την παραμονή της έναρξης της κρίσιμης Διάσκεψης του ΟΗΕ, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για το Κλίμα, Yvo de Boer δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία των συζητήσεων και τόνισε ότι πολλές χώρες ήδη έχουν δεσμευτεί γαι τη μείωση των εκπομπών του αερίων του θερμοκηπίου.

«Είναι πρωτοφανές, μέσα στα 17 χρόνια που γίνονται οι διαπραγματεύσεις για το Κλίμα, τόσες πολλές και διαφορετικές χώρες να έχουν ευαισθητοποιηθεί και να ανακοινώνουν στόχους και προτάσεις για την προστασία του πλανήτη», πρόσθεσε ο Yvo de Boer.

Η Νότια Αφρική την παραμονή της συνόδου ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τις εκπομπές του CO2 κατά ένα τρίτο κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Gordon Brown, ήδη έχει προτείνει τη δημιουργία ενός «κλιματικού» Ταμείου που θα βοηθήσει οικονομικά τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.

Η εν λόγω πρόταση θα συζητηθεί στη Σύνοδο.

Για την ευαισθητοποίηση των παγκόσμιων ηγετών που θα λάβουν μέρος στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, 56 εφημερίδες σε 45 χώρες, δημοσιεύουν σήμερα 7 Δεκεμβρίου ένα κοινό άρθρο για τη σωτηρία του πλανήτη.

Οι πολιτικοί στην Κοπεγχάγη θα πρέπει ενωμένοι να αποφασίσουν τη λήψη δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που απειλεί το πλανήτη.

Read Full Post »

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονη και ευρεία συζήτηση για την αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη.

α) Να αναπτύξετε τις έννοιες της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

β) Ποιές είναι οι συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο γι΄αυτή.

γ) Έχουν διαμορφωθεί και ενσωματωθεί κριτήρια βιωσιμότητας στις δημόσιες πολιτικές.

Read Full Post »

Ποιές είναι οι βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των αποβλήτων στην ΕΕ και πως αυτές κατανοούνται και εφαρμόζονται από την ελληνική έννομη τάξη. Ποιά η συμβολή της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στην εκπόνηση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τα απόβλητα.

Πως επηρεάζουν οι κλιματικές μεταβολές στον τρόπο ζωής μέσα στις σύγχρονες πόλεις. Τι ονομάζουμε μικροκλίμα. Πως μπορεί  να βελτιωθούν οι συνθήκες του κλίματος στο εσωτερικό των πόλεων αλλά και στο εσωτερικό των κλειστών χώρων. Με ποιόν τρόπο έχει παρέμβει η ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών του αστικού κλίματος και της αστικής ατμόσφαιρας. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη εκστρατεία για την καταπολέμηση του καπνίσματος μπορεί να αποδώσει στην κατεύθυνση αυτή;

Ποιές είναι οι βασικές πτυχές του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την αειφορία. Περιγράψτε τις. Σε ποιό βαθμό εκφράζουν το κανονιστικό περιεχόμενο της αρχής της βιωσιμότητας. Οι πτυχές αυτές πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη ελληνική περιβαλλοντική φυσιογνωμία η οποία συνδυάζει την αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία με τον τουρισμό και πως κατά τη γνώμη σας επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο.

Ποιές είναι οι ιδιαιτερότητες τους μεσογειακού τοπίου και πως αυτές διαμορφώνουν την εθνική στρατηγική προστασίας της ελληνικής υπαίθρου και των ελληνκών νησιωτικών περιοχών. Ποιά η διεθνής και ευρωπαϊκή συμβατική προστασία της μεσογείου;

Πως εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης στο εγχώριο δίκαιο. Πως εφαρμόζεται η αρχή αυτή στις κοινοτικές πολιτικές ολοκληρωμένων προϊόντων.

Ποιές είναι οι βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να αποδώσει στην ελληνική πραγματικότητα. Πως μπορεί ο αστικός σχεδιασμός να συμβιβαστεί με τις βασικές αρχές του. Με ποιούς τρόπους ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής και επηρεάζει την εξοικονόμιση της οικιακής ενέργειας.

Χ. Ακριβοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος

Read Full Post »

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαίου του περιβάλλοντος. Δώστε παραδείγματα

2. Γιατόι κατά τη γνώμη σας το δίκαιο του περιβάλλοντος ευνοεί τη χρήση του soft law

3. Ποιά τα πλεονεκτήματα και ποιά τα μειονεκτήματα του soft law έναντι του κλασικού δικαίου.

4. Ποιές κατά τη γνώμη σας είναι οι σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις του δικαίου του περιβάλλοντος και γιατί.

5. Τι γνωρίζετε για τη δράση του ΣτΕ και για τις αρχές που αυτός έχει διατυπώσει.

6. Ποιές είναι οι σημαντικότερες μεταβολές που έχει επιφέρει στο άρθρο 24 η αναθεώρηση του 2001.

7. Ποιές είναι οι βασικότερες αρχές του δικαίου του περιβάλλοντος.

8. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία ΜΠΕ στο περιβαλλοντικό δίκαιο (εθνικό και κοινοτικό).

9. Τι γνωρίζετε για τη σύμβαση Ραμσάρ και για την εφαρμογή της στην Ελλάδα.

10. Πως μπορεί ο έλληνας πολίτης να προστατευθεί δικαστικά κατά των προσβολών του περιβάλλοντος κατά το εθνικό και υπερεθνικό δίκαιο.

11. Τι γνωρίζετε για τη Σύμβαση του Άααρχους.

12. Ποιά είναι η σημασία του δικαιώματος πληροφόρησης στο δίκαιο περιβάλλοντος.

13. Ποιές είναι οι λεγόμες αρχές ή ρήτρες ευελιξίας στο δίκαιο περιβάλλοντος.

14. Τι γνωρίζετε για τις αρχές της πρόληψης ή προφύλαξης.

15. Τι γνωρίζετε για την αρχή της βιωσιμότητας, βιώσιμη ανάπτυξης ή αειφορίας.

16. Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης για την προστασία του περιβάλλοντος. Φέρτε παραδείγματα.

17. Τι γνωρίζετε για τη διεθνή, κοινοτική και εθνική προστασία της βιοποικιλότητας.

18. Ποιά κατά τη γνώμη σας είναι αποτελεσματικότερα. Τα άμεσα ή έμμεσα εργαλεία προστασίας του περιβάλλοντος.

19. Ποιά κατά τη γνώμη σας η σημασία των ΜΚΟ στην προστασία του περιβάλλοντος. Πως αυτό εμφανίζεται στο δίκαιο με ποιούς θεσμούς.

20. Τι σημαίνει πράσινη αγορά και πρασίνισμα της αγοράς.

21. Ποιά κατά τη γνώμη σας είναι τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα απόβλητα.

22. Πως λειτουργεί η κοινοτική αρχή της ενσωμάτωσης.

23. Πως λειτουργεί η κοινοτική αρχή της πρόληψης στην διαχείριση των αποβλήτων.

24. Τι γνωρίζετε για την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων.

25. Ποιά η διαφορά και σχέση πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

26. Ποιές οι σημαντικότρες συμβάσεις πολιτιστικής προστασίας.

Read Full Post »

 

Είναι γεγονός ότι

, ο τομέας του τουρισμού συνιστά έναν από τους βασικότερους στρατηγικούς παράγοντες ανάπτυξης της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός διότι το τοπικό περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, παίζει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στην τουριστική εξέλιξη μίας περιοχής. Ταυτόχρονα, είναι κοινή πεποίθηση ότι, η όποια αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της αειφορίας. Σε σχέση με τα ανωτέρω, αναπτύξετε τις ενδεδειγμένες κατευθύνσεις πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

α

. Στα μεγάλα έργα υποδομής (π.χ. συγκοινωνιακά δίκτυα και υποδομές). β

. Στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων (όπως βιολογικοί καθαρισμοί, ΧΥΤΑ κ.ο.κ.). γ.

Στην αισθητική τοπίου.

δ. Στη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς.

Read Full Post »

Η κλιματικήμεταβολήείναι πλέον ένα φαινόμενο κοινώς αποδεκτό από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα μετά τις εκθέσεις της   Επιτροπής για την ΚλιματικήΑλλαγή στην οποία συνεισέφεραν με τις γνώσεις τους χιλιάδες επιστήμονες υπό τον συντονισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οι προβλέψεις που περιέχονται στις εκθέσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι κυριότερες αναμενόμενες μεταβολές αφορούν στη μεταβολή της θερμοκρασίας (για τη χώρα μας αύξηση), της βροχόπτωσης (για τη χώρα μας μείωση), μεταβολήτης στάθμης της θάλασσας (για τη χώρα μας αύξηση) και

της συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων (για τη χώρα μας αύξηση).Η παγκόσμια άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγήείναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Με βάση τα ανωτέρω:

1. Να ̟εριγράψετε με συντομία το φαινόμενο της κλιματικής μεταβολής και που αυτή οφείλεται.

2. Να αναφέρετε ποιους τομείς της οικονομίας της χώρας μας θα

επηρεάσει η κλιματική αλλαγή σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και να

εξηγήσετε τους λόγους

3. Να περιγράψετε τους θεσμικούς μηχανισμούς που διαθέτει η ΤοπικήΑυτοδιοίκηση και πως με την εφαρμογήτους μπορείνα γίνει

εξοικονόμηση και σωστήδιαχείριση φυσικών πόρων που μπορεί να

επηρεασθούν από την κλιματική μεταβολή

4. Να περιγράψετε σε συντομία πως ο ενεργειακός σχεδιασμός των

κτιρίων θα επηρεάσει την προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής

Read Full Post »

Older Posts »