Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘διεθνείς οργανισμοί’ Category

Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ)

Η ΔΕΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1948 με τη συνθήκη των Βρυξελλών, είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια. Αποτελείται από 28 χώρες, οι οποίες έχουν τέσσερα διαφορετικά καθεστώτα: κράτη μέλη, συνδεδεμένα μέλη, παρατηρητές και συνδεδεμένοι εταίροι. Στην Ευρώπη των δεκαπέντε, δέκα χώρες έχουν καθεστώς κράτους μέλους, ενώ πέντε άλλες – η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Σουηδία – έχουν καθεστώς παρατηρητή. Τα έξι συνδεδεμένα μέλη είναι η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Τουρκία. Τέλος, οι επτά συνδεδεμένοι εταίροι είναι η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ρουμανία.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ είχε ορίσει τη ΔΕΕ ως αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης της Ένωσης, καθόσον ο οργανισμός αυτός της προσδίδει επιχειρησιακή ικανότητα στον τομέα της άμυνας. Παρόλα αυτά, το σχετικό εδάφιο διαγράφηκε με τη συνθήκη της Νικαίας. Πράγματι, η ΔΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των πρώτων αποστολών του Petersberg, όπως η αποστολή αστυνομικής δύναμης στο Μόσταρ ή η συνεργασία με την αστυνομία στην Αλβανία. Σήμερα, ωστόσο, ο ρόλος αυτός φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί υπέρ της ανάπτυξης των δομών και των ικανοτήτων της ίδιας της Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), όπως αποδεικνύει η μεταφορά των επιχειρησιακών ικανοτήτων της ΔΕΕ στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα επικουρικά όργανα της ΔΕΕ, το Ινστιτούτο Μελετών για θέματα Ασφάλειας και το Δορυφορικό Κέντρο, την 1η Ιανουαρίου 2002, έπαψαν να υπάγονται στη ΔΕΕ και μετατράπηκαν σε υπηρεσίες της Ένωσης. Εξάλλου, με τη συνθήκη της Νικαίας καταργήθηκαν ορισμένες διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αφορούσαν τις σχέσεις της ΔΕΕ με την Ένωση.

Η συλλογική άμυνα, αρχικά αρμοδιότητα της ΔΕΕ, περιλαμβάνεται πλέον στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ).

από europa.eu

Advertisements

Read Full Post »

 Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)[1] (Αγγλικά: Organization for Security and Co-operation in EuropeOSCE) είναι ο μεγαλύτερος διακρατικός οργανισμός για την διαφύλαξη της ασφαλείας στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1973 στο Ελσίνκι ως Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και μετονομάστηκε στο όνομα που έχει σήμερα το 1995.
Στο πεδίο ευθύνης του Οργανισμού περιλαμβάνεται ο έλεγχος της διάδοσης όπλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του τύπου και η δίκαιη και ελεύθερη διεξαγωγή εκλογών. Οι περισσότεροι από τα 3.500 μέλη του προσωπικού του απασχολούνται σε επιχειρησιακό επίπεδο, με μόλις ένα 10% να απασχολούνται στην έδρα του οργανισμού.

Σκοπός της δημιουργίας του είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση, η αποτροπή συγκρούσεων, η διαχείριση κρίσεων και η αποκατάσταση μετά από συγκρούσεις, καθώς και να προάγει τη συνεργασία στην περιοχή. Οι 56 χώρες που συμμετέχουν βρίσκονται στην Ευρώπη, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αμερική και καλύπτουν το σύνολο του Βορείου ημισφαιρίου. Ως επίσημοι συνεργάτες του Οργανισμού αναγνωρίζονται επιπλέον 6 μεσογειακά κράτη και 5 ασιατικά. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ως φόρουμ Ανατολής – Δύσης.

από wikipedia

Read Full Post »

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organization, ελληνικά αρχικά:ΠΟΕ) είναι ο μοναδικός διεθνής οργανισμός που ασχολείται με τους κανόνες που διέπουν το εμπόριο μεταξύ των χωρών. Περιλαμβάνει μια σειρά από Συμφωνίες, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων της μεγάλης πλειοψηφίας των χωρών της παγκόσμιας κοινότητας και έχουν επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Ο σκοπός του οργανισμού είναι η διευκόλυνση τόσο των παραγωγών αγαθών και υπηρεσιών, όσο και εξαγωγέων και εισαγωγέων. Η Έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Γενεύη της Ελβετίας. Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1995 ως συνέχεια της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου και Δασμών GATT. Σήμερα αριθμεί 153 κράτη – μέλη.

από wikipedia

Read Full Post »

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. ΤΟ ΔΝΤ ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατόπιν συνομολόγησης 39 Χωρών. Η ίδρυση του Οργανισμού αυτού είχε προπαρασκευαστεί κατά τη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοδοτική Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Μπρέτον Γουντς, του Νιού Χαμσάιρ των ΗΠΑ, ενάμισι χρόνο πριν, από 1ης Ιουλίου μέχρι 22 Ιουλίου του 1944. Έδρα του Οργανισμού ορίσθηκε η Ουάσιγκτον ως πρωτεύουσα της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

από wikipedia

Read Full Post »